Mene

AKTIVNOSTI

Element projekta 3 |Stručno usavršavanje nastavnika i ravnatelja

IMG_0878

Aktivnosti unutar  elementa    3.3. Edukacijska radionica za nastavnike i ravnatelje u području pedagoško – metodičkog usavršavanja

U razdoblju od 21. do 23. rujna 2015. godine članovi radne skupine sudjelovali su  na edukacijskim radionicama u području pedagoško – metodičkog usavršavanja koje su održane u Hotelu Arcotel u Zagrebu.
Edukacijske radionice vodile su prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović i prof.dr.sc. Vlatka Domović, stručnjakinje u području pedagogije i metodike.
Cilj radionica je bio predstaviti metode poučavanja usmjerene na učenika u kojima nastavnik i učenici stvaraju interaktivni i suradnički odnos. Primjena ovih metoda svakako pridonosi boljoj nastavi u kojoj učenici  iskazuju veći interes za nastavni predmet, aktivnije sudjeluju te se ostvaruje bolja komunikacija i radna atmosfera u razrednom odijelu.
Kroz iznimno zanimljiva predavanja i radionice prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović i prof.dr.sc. Vlatka Domović uspješno su članove radne skupine vodile kroz sljedeće teme: Kurikulum temeljen na ishodima učenja, Koraci u planiranju školskog kurikuluma, Ishodi učenja  na razini predmeta – model konstruktivnog poravnavanja, Izrada predloška konstruktivnog  poravnavanja, Izazovi suvremenom obrazovanju, Poučavanje usmjereno na učenika, Timski rad i suradničko učenje, Tehnike suradničkog učenja, Poučavanje grupnom raspravom, Akademska kontroverza, Iskustveno učenje, Poučavanje otkrivanjem i Grupno istraživanje.
Po završetku edukacije i provedene evaluacije, nastavnici i ravnateljice, članovi radne skupine projekta „Agroturistički inovativni menadžment“, izrazili su iznimno zadovoljstvo edukacijskim radionicama koje su unaprijedile njihove pedagoško – metodičke kompetencije.