Mene

AKTIVNOSTI

Element projekta 4: Razvoj i uvođenje inovativnog modula: Menadžment u agroturizmu

loomen_resize

4.2. Izrada pomoćnog nastavnog sredstva

Nakon što je Radna skupina nastavnika, uz podršku vanjskog stručnjaka za agropoduzetništvo,  izradila inovativni modul izradila je i pomoćno nastavno sredstvo „Menadžment u agroturizimu“.

Ovo pomoćno nastavno sredstvo ima za cilj pružiti podlogu i smjernice za osmišljavanje kreativnih i poučnih nastavnih sadržaja u okviru inovativnog modula „Menadžment u agroturizmu“, u sklopu predmeta Praktična nastava, za učenike drugih i trećih razreda u zanimanju Agroturistički tehničar. Sadržaj priručnika prati dogovorene, definirane ishode učenja modula i predložene nastavne cjeline.

Nastavno pomoćno sredstvo sadrži četiri tematske cjeline i pripadajuće nastavne jedinice:

 1. Resursi u agroturizmu
 • Ljudski potencijali obitelji i njihove uloge
 • Obitelj kroz generacije, simboli, kulturna i regionalna pripadnost
 • Prirodni resursi i kulturna obilježja regija
 • Agroturističko gospodarstvo
 • Organizacija rada na agroturističkom gospodarstvu
 • Održivi razvoj, društvo, okoliš i gospodarski pokazatelji
 • Zakonodavni okvir održivog razvoja i ekološke proizvodnje
 • Lokalne specifičnosti u održivoj i ekološkoj proizvodnji
 1. Osnove poslovanja u agroturizmu
 • Istraživanje tržišta
 • Pojam, zadaće i značenje istraživanja tržišta
 • Načini i metode istraživanja tržišta
 • Istraživanje i analiziranje mogućnosti ponude u agroturizmu
 • Istraživanje tržišta nabave za agroturizam
 • Poslovno pregovaranje
 • Procjena i izbor najboljeg dobavljača, sastavljanje narudžbe
 • Kupoprodajni ugovor
 • Prednosti i nedostaci vlastitog agroturističkog gospodarstva u okruženju
 • Razvoj novih proizvoda, brendiranje i njegova važnost za uspješno poslovanje
 • Tržišne niše i prepoznavanje potreba specifičnih društvenih skupina
 • Vjerodostojnost osobnog življenja agroturizma

III.          Komunikacija i suradnja u agroturizmu

 • Poslovno komuniciranje
 • Poslovni bonton
 • Agroturistička gospodarstva u okruženju kao poslovni partneri ili konkurencija i komunikacija s lokalnom zajednicom
 • Ministarstva, agencije i službe važne za agroturističko poslovanje
 • Europski fondovi kao izvori financiranja poslovnih aktivnosti 49
 1. Upravljanje i vođenje u agroturizmu
 • Financiranje agroturističkih aktivnosti
 • Financiranje agroturističkih aktivnosti iz izvora Republike Hrvatske
 • Financiranje agroturističkih aktivnosti iz fondova Europske unije
 • Poslovna dokumentacija, poslovna evidencija i uspješnost poslovanja
 • Činitelji i pokazatelji uspješnosti poslovanja u agroturizmu
 • Poslovni plan
 • Registracija agroturističkog gospodarstva

 

Pomoćno nastavno sredstvo izrađeno je po suvremenim pedagoškim načelima i postavljeno u  LMS sustav s ciljem da  škole imaju ravnopravnu mogućnost savladavanja sadržaja modula Menadžment u agroturizmu putem e-učenja.